Sunuş

"İyi örnek olmaya devam etmemizi diliyorum"

Pelin Küney Ocak (IR'13)

Güncel

Deprem Yaralarını Sarmaya Dönük Çalışmalar - Burs Çalışma Grubu

Hüray Böke (MAN’82)

Güncel

ODTÜ Evrenindeki Deprem Çalışmaları Derleniyor

Nezih Yaşar (IE'82)

Psikoloji

Depremin ardından

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

Kampüsten

Öğrenciler yönünden online eğitim

Gültekin Arık (ECON 2. sınıf)

Maraton

2022 Maraton - Hedefimizi aştık!

Cem Sarvan (MINE'89)

ODTÜMİST'den Haberler

Bayrağı devraldık

ODTÜMİST Yönetim Kurulu

Mezunlardan

ODTÜ Mezun Derneklerinin Yeni Yönetim Kurulları

Künye

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı

Güncel

ODTÜ Evrenindeki Deprem Çalışmaları Derleniyor

Nezih Yaşar (IE'82)

6 Şubat Depremleri yoğun yardımlaşma/dayanışma çabalarına yol açtı. Herkes en yakın bulduğu kuruluşlar aracılığıyla bu dayanışma çabasına katkıda bulunmak için elinden geleni yaptı.


ODTÜ Evreninde de etkili çalışmalar göze çarptı. Hocalar deprem bölgesinde inceleme ve değerlendirmeler yaptı. Mezunlar ve öğrenciler arama kurtarmadan başlayarak yaşamsal desteklerin (gıda, giyecek, barınma vb) sağlanması çalışmalarında yer aldılar. ODTÜ Mezunları Derneği 50 tırdan fazla malzemeyi çok hızlı ve çok etkili bir bir biçimde deprem bölgesine ulaştırırken (ODTÜ Mezunları Derneği Deprem Bölgeleri ile Dayanışma Çalışmaları), ODTÜMİST benzer bir çalışmayı İstanbul’da TMMOB çatısı altında destekledi. Bir yandan da depremden etkilenen öğrenciler için burs fonundaki öğrenci sayısını 600’den 1000’e çıkarmayı hedefleyen burs bağışı kampanyasını diğer dernekleri de katarak güçlendirdi (ODTÜlü Hocam Yanındayız – ODTUMİST ). Ardından da uzun erimli iyileştirme ve önlem çalışmaları da daha ciddi bir biçimde gündeme gelmeye başladı.

 

ODTÜMİST Deprem Çalışmaları Grubu

ODTÜMİST depremin yarattığı sorunlara duyarlılığı olan mezunlarla “deprem bölgesinde oluşan zararların giderilmesi ve daha sonra yaşanabilecek depremlerin yaratacağı zararı engelleyebilmek için yeni projeler geliştirerek ya da yürütülen projelere güç katma çabasında yer almayı düşünen tüm mezunlarımızın proje önerilerinin görüşüldüğü, geliştirildiği ve uygulama olanaklarının desteklendiği bir platform olarak kullanılmak üzere bir Deprem Çalışmaları Grubu oluşturdu.


ODTÜ bir eğitim ve araştırma kurumu olarak deprem konusuna çok yönlü katkılarda bulunabilecek bir kurum; mezunları ve öğrencileri de öyle. Bu nedenle, Deprem Çalışmaları Grubu rolünü etkili bir biçimde değerlendirebilirse çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen çalışmaları tetikleyebilir, girişimleri başlatabilir, deprem konusunda bilinçlendirmenin ve duyarlılıkların geliştirilmesine önemli katkılar sağlayabilir.

 

Kırsalın Yeniden İmarı
Kırsalın Yeniden İmarı için oluşturulan alt Çalışma Grubu bu kapsamdaki ilk örneklerden biri olmaya aday: Grup, Antakya - Samandağ hattındaki birkaç köy ya da köy öbeğinde yerel ekonomiyi ayağa kaldıracak, geliştirecek projeleri yöre insanları ile birlikte başlatıp sürdürmeyi amaçlıyor. Seçtikleri 3 projenin desteklenebilmesini sağlamak üzere kooperatifçilik başta olmak çeşitli alanlarda deneyim ve destek olanaklarını geliştirmeye çalışıyorlar.

 

Deprem Çalışmaları Derlemesi
DÇG’nun bir diğer çalışması da ODTÜ Evrenindeki Deprem Çalışmaları Derlemesi. 6 Şubat Depremleri sonrasında görünürlük kazanan çalışmalardan yola çıkarak ODTÜ evreninde bu konuda neler yapıldığını belirlemenin diğer çalışmaların önünü açacağını, işbirliği fırsatlarını geliştirirken yeni çalışmaları da özendireceğini düşünen bir alt grup; gerçekleşen, süren ve tasarlanan çalışmaları derlemek üzere bir çağrıda bulundu. Çalışmaları yürütenlerin doldurması istenen form bu derlemenin başlangıç noktasını oluşturuyor. Doldurulan formdaki bilgiler gözden geçirilip düzenlendikten sonra çalışmanın sorumluları tarafından doğrulanarak çalışmayı tanıtacak üzere https://odtumist.org/derleme/ sayfasında sunuluyor.


Deprem ilişkili olarak yürütülmüş her tür çalışma bu derlemede değerlendirilecek: Deprem bölgesine yönelik her türlü yardım çalışmasından ve öğrenciler için bağış toplanmasından tutun yapılan bilimsel araştırma, bilgilendirme, deprem zararlarını gidermeye yarayacak etkinlik ve ürünlere varana kadar tüm çalışmaların belirlenip etkili bir biçimde sunulması hedefleniyor. Bu sayede; yapılan çalışmalarının görünürlüğü üzerinden işbirliği, destek, özendirme ve geliştirme fırsatlarının yaratılmış olacağı düşünülüyor.


Böyle bir derlemenin hedefleri arasında; deprem konusundaki bilgilerin topluma aktarılması ve bilim iletişimine gelişme fırsatı yaratması da sayılabilir.