www.odumist.org

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı
Maraton Özel Sayısı

Dernek Adına İmtiyaz Sahibi
Yener Aydın (EE’76)
Cumhuriyet Cad. Kocatepe Mah.
Cumhuriyet Apt. No: 17 Kat: 2 D: 5
34437 Taksim Beyoğlu/İstanbul

Sorumlu Müdür
Uğur Ayken (ME’76)
Cumhuriyet Cad. Kocatepe Mah.
Cumhuriyet Apt. No: 17 Kat: 2 D: 5
34437 Taksim Beyoğlu/İstanbul

Yayın Çalışma Grubu
Mertkan Akay (ME’78)
Uğur Ayken (ME’76)
Yasemin Civelekoğlu (CHE’78)
Esin Saraçoğlu (SOC’07)
Özay Yaşar (SOC’80)
Ahmet Ergül (CE'76)
Özüm Özkan (ID'05)

 

Yayın Hazırlık
Tetra Medya İletişim

www.tetrailetisim.com

 

Yönetim Yeri Adresi
Cumhuriyet Cad. Kocatepe Mah.
Cumhuriyet Apt. No: 17 Kat: 2 D: 5
34437 Taksim Beyoğlu/İstanbul